Jaunumi

Barikāžu atceres diena Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

20.01.2022 16:00 - 17:00 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

2022.gada 20.janvārī plkst.16:00

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts piemiņas ugunskurs


Lasīt visu ziņu

Atzinība no Uzdevumi.lv

06.01.2022

atzinibassertifikatsuzdlv.jpg


Kokneses pamatskola - attīstības centrs saņēmis atzinību no portāla Uzdevumi.lv direktora Edgara Škutāna par aktīvu portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu 2021./2022. mācību gada 1. semestrī. Šajā laikā portālā Uzdevumi.lv Izglītības iestādes audzēkņi atrisinājuši 2499 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 44 pārbaudes darbus. Paldies saņem gan skolotāji, gan skolēni par sasniegtajiem rezultātiem un atbalstu, ko sniedz digitāliem mācību līdzekļiem.

Gandarījumu par paveikto motivē arī turpmāk, aktīvi mācot un mācoties, izmantot daudzveidīgus digitālos risinājumus, nodrošinot kvalitatīvu un radošu izglītības procesu.


Elīna Ivanāne

metodiķe

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Lasīt visu ziņu galerija (1)

Seminārs Aizkraukles novada Iekļaujošās izglītības MA pedagogiem

05.01.2022

374a6079.jpgIzglītības likums nosaka, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas, kas ir arī iekļaujošās izglītības būtība. Šobrīd iekļaujoša izglītība tiek definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas visu skolēnu daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un samazinot iespējas būt izslēgtiem no izglītības ieguves procesa. Katrai izglītības iestādei jānodrošina, ka bērni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, kā arī saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē.

Lasīt visu ziņu

Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi gūst pieredzi moderna mācību procesa organizēšanā

03.01.2022

erasmus__kiac.jpg

 Katra skolotāja darbības kodols ir viņa profesionālā kompetence, ko pedagoģijas profesore I.Maslo raksturo kā pieredzes gūšanas pamatotu spēju un pieredzes individuālu kombināciju, kā arī izglītības procesā iegūto un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai. Kokneses pamatskola – attīstības centrs, kurā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, jau vairākus gadus iesaistās starptautiskos projektos, lai pedagoģiskais personāls un skolas vadība gūtu pieredzi kvalitatīva, moderna mācību procesa organizēšanā un vadīšanā, jo mūsdienu izglītībā ir svarīgi mainīt mācīšanās pieejas mērķi, panākt, lai audzēkņi spētu apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām dzīves situācijām un paust savu attieksmi.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Bibliotēkas pasākumi 2022.gada janvārī

28.12.2021

b_kanov.jpgGrāmatu izstādes: paldies.jpg

  • “Bērnu un jauniešu žūrija 2021” (03.01. - 31.01.)
  • “Karjeras iespējas” (03.01. - 31.01.)
  • “Rakstnieki – jubilāri: Egilam Lukjanskim – 85; Vitautam Ļūdēnam – 85; dzejniecei Mirdzai Ķempei – 115; dzejniecei, dramaturģei  Mārai Zālītei – 70” (03.01. - 31.01.)

Stenda izstāde

  • "11. janvāris – Starptautiskā "Paldies" diena" (03 01. - 31.01.)

Bibliotekārās nodarbības:

“Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem” (2. internāta grupa 12.01.2022.; 3. internāta grupa 26.01.2022.)

“Periodika. Žurnāli bērniem” (1. internāta grupa 19.01.2022.) 

Aija Kārkliņa 

bibliotekāre

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Ziemassvētku loterija 2021

22.12.2021

     img202112220935351-2.jpg       Kā laba tradīcija Kokneses pamatskolas – attīstības centra bibliotēkā veidojas Ziemassvētku loterija pieaugušajiem lasītājiem, kas noris otro gadu. Skolas – centra rūķu darbnīcā bija ieradies Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem rūķiem, lai piedalītos un sekotu līdzi Ziemassvētku loterijas izlozes norisei.

Lasīt visu ziņu galerija (10)

Brīnumi notiek, ja brīnumiem tic…

20.12.2021

20211216dzirnaskoncerts1.jpgAr mūsu skolā notika brīnums. 2021.gada 16.decembra  vakarā, kad jau bija tumšs, Kokneses pamatskolas – attīstības centra pagalmā ieripoja vairāki auto pilni ar lieliem un maziem. Ciemos atbrauca deju skola “Dzirnas” – bērni, vecāki un pasniedzēji, lai dāvātu Ziemassvētku prieku skolas saimei.

Lasīt visu ziņu galerija (5)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top