Attīstības centrs

Vecāku skoliņas nodarbība

22.11.2022 17:00 - 19:00 kur : Kokneses pamatskola - attīstības centrs

vecaku-skolina221122.jpg2022.gada 22.novembrī

Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

Vecāku skoliņas nodarbība:

  • Dabas vides estētikas nodarbības - atbalsts bērna attīstībai
  • Praktiska nodarbība "Cepu, cepu cepumiņus!"
  • Tikšanās ar izglītības iestādes atbalsta komandas speciālistiem

Pieteikšanās:

inese.svence@edu.koknese.lv

Lasīt visu ziņu

Aizkraukles novada pirmsskolas pedagogi tiekas Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

27.10.2022

img-20221025-wa0035.jpgPirmsskolas izglītība Izglītības likumā tiek definēta kā izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei. Pirmsskolā bērns gūst pirmo apzināto mācīšanās pieredzi, tā dod pamatu turpmākām skolas gaitām, tai ir nozīmīga ietekme uz bērna personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku un vēlēsies izzināt pasauli, parādības un sakarības. SKOLA 2030 izstrādātajā “Pirmsskolas mācību programmā” tiek akcentēts, ka ikviens bērns apgūst sasniedzamo rezultātu savā individuālā tempā. Viens to dara ātri un precīzi, citam nepieciešams ilgāks laiks, lai mēģinātu un vingrinātos, vispirms pakāpeniski apgūstot katru atsevišķo sasniedzamo rezultātu, tad mācoties tos koordinēti lietot dažādās kombinācijās. Tādēļ jau pirmsskolas izglītības posmā, īpaši svarīga ir iekļaujošas izglītības pieeja, kuru iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot bērnu dažādās mācīšanās vajadzības, nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, veidojot izglītības iestādēs atbalstošu vidi un pilnveidojot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

Lasīt visu ziņu galerija (5)

Metodiskā diena Ērgļu vidusskolas pedagogiem

26.10.2022

metodiska-diena241022.jpgKvalitatīva izglītības nodrošināšana mūsdienās ir būtisks faktors sabiedrības attīstības veicināšanā un katras izglītības iestādes galvenais sasniedzamais mērķis. Atbalsts ikvienam un individuāla pieeja ir svarīgākie nosacījumi, realizējot iekļaujošu izglītību, radot labvēlīgus apstākļus katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei. UNESCO Salamankas deklarācijā tiek formulēti iekļaujošas izglītības pamatprincipi, akcentējot, ka vispārizglītojošās skolas, kas orientētas uz iekļaujošo izglītību, ir visefektīvākais veids, kā cīnīties pret diskriminējošo attieksmi, veidot pretimnākošu un iekļaujošu sabiedrību un panākt izglītību visiem, turklāt tās nodrošina efektīvu izglītību bērnu vairākumam, kā arī uzlabo visas izglītības sistēmas efektivitāti.

Lasīt visu ziņu

ERASMUS+ PROJEKTI PEDAGOGU PROFESIONĀLAI PILNVEIDEI UN PERSONĪBAS IZAUGSMEI

03.10.2022

lv_v_lidzfinanse_eiropas_savieniba_pos.jpgŠodienas skolotāja būtība ir spēja pielāgoties, spēja mainīties līdzi laikam un vēlēšanās mācīties. Dzīve un apstākļi visapkārt attīstās strauji, līdz ar tiem mainās arī skolēni, tādēļ skolotājam ir jābūt tam, kurš mainās līdzi – ir jābūt atvērtam jauninājumiem un ar interesi jāadaptējās jaunajos apstākļos. Nepārtraukta izglītošanās, jaunu mācību metožu meklēšana un apguve – tā ir mūsdienīga skolotāja ikdiena. Viena no iespējām pedagogu profesionālai pilnveidei un personības izaugsmei ir programma “Erasmus+”. Tās mērķis ir mūžizglītības veidā atbalstīt cilvēku profesionālo un personisko attīstību izglītības un apmācības jomā, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, darba vietu kvalitāti, kā arī sekmējot inovāciju un stiprinot Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Tā ir svarīgs instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā.

Lasīt visu ziņu galerija (13)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top