Jaunumi

Bibliotēkas pasākumi 2021.gada maijā

01.05.2021 - 31.05.2021

tversana.jpg

Bibliotēkas pasākumi maija mēnesī:

  • Grāmatu izstādes:
  • Stenda izstādes:

“Latviešu rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 90” (05.-21.05.)

“Vide un veselīgs dzīvesveids” (24.- 31.05.)

“Iepazīsti profesijas!” (05.-21.05.)

“Lasītības izvērtējums pa klasēm 2020./2021. m. g.” (24.-31. 05.)

  • Tematiska nodarbība “Ko pastāsta grāmata?” 8., 9. c kl. skolēniem (12.05.)

 

Bibliotekāre Aija Kārkliņa      

Lasīt visu ziņu

No 2021.gada 05.maija Kokneses pamatskola - attīstības centrs mācību procesu organizēs attālināti

30.04.2021

Kokneses pamatskola - attīstības centrs līdz šodienai, 2021.gada 30. aprīlim, organizēja mācību darbu klātienē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai Kokneses novadā un pamatojoties uz Slimību un profilakses centra datiem par kumulatīvajiem Covid-19 rādītājiem, Kokneses novada dome 2021.gada 30.aprīlī pieņēmusi lēmumu (Rīkojums Nr.37) no 2021.gada 5.maija organizēt mācību procesu Kokneses pamatskolā – attīstības centrā attālināti.

Kokneses pamatskolas - attīstības centra administrācija

Lielā pavasara talka Kokneses pamatskolā - attīstības centrā

whatsapp_image_2021_05_13_at_15_40_29.jpgAcis darba izbijās,

Rokas darba nebijās,

Rokas darba nebijās,

Zinājās padarot.

L. t. dz.

 

Tā, kā smaržo gaiss aprīlī, nesmaržo nevienā citā mēnesī. Aprīlis ir ne tikai ziedēšanas un putnu dziedāšanas laiks. Tas ir laiks, kad jūtama cilvēka rosība, jo aprīlis ir darba mēnesis, kad cilvēki piedalās sakopšanas talkās un rūpējas par vides tīrību un kārtību. Tieši aprīlī visā Latvijā – pilsētās un laukos, notiek apkārtnes sakopšana, arī Kokneses pamatskolas – attīstības centra saime 2021. gadā 21. aprīlī rīkoja ikgadējo “Pavasara lielo talku.”

Lasīt visu ziņu galerija (13)

Aicinām uz profesionālās pilnveides kursiem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā!

29.04.2021

skola_logo.jpgMūsdienu sabiedrībā daudz tiek runāts par 21.gadsimtam atbilstīgu izglītības vidi un procesu, kas attīstītu skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties kompleksās situācijās, dzīvot pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim, savukārt, skolotājam jābūt profesionāli kompetentam, lai sniegtu skolēniem nevis gatavas zināšanas, bet mācītu un motivētu mācīties. Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” tiek akcentēta nepieciešamība stiprināt iespējas mācīties visa mūža garumā, prasmju, zināšanu un attieksmju regulāra atjaunošana, papildināšana un attīstība. Viens no pamatmērķiem ietver gan speciālās izglītības dimensiju, gan iekļaujošas izglītības pieejas nodrošināšanu visos izglītības līmeņos. Speciālā izglītības sistēma pakāpeniski tiek pārveidota par iekļaujošo, tādēļ skolēnam ar speciālām vajadzībām jānodrošina individualizēta un personalizēta pieeja izglītībai, iespējas attīstīt savu potenciālu, kas atbilst viņa vajadzībām un iespējām, lai sekmētu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Skola ir vieta, kurā cilvēki mācās, iegūst zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas turpmākajā dzīvē. Mācīšanās procesa organizators ir skolotājs, kurš ne tikai palīdz skolēniem informāciju pārveidot zināšanās un zināšanas pieredzē, bet arī pats regulāri papildina savu profesionālo kompetenci.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs ir izglītības iestāde, kura papildus izglītības programmu realizēšanai veic arī speciālās izglītības attīstības centra funkcijas, nodrošinot metodiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšanu skolotājiem, izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī kursu, lekciju, konferenču un semināru organizēšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām un sniegtu atbalstu reģiona skolu pedagogiem,  Kokneses pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju 2021.gada rudenī realizēs divas bezmaksas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas astoņām dalībnieku grupām Skolas – centra telpās: “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” un “Stratēģijas izglītojamo uzvedības vadīšanai, korekcijai un agresijas novēršanai”. Dalība kursos paaugstinās skolotāju profesionālo kompetenci pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un  pilnveidos  prasmes uzvedības problēmu risināšanā darbā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Interesentiem lūgums rakstīt uz epastu: kiac_metodiki@inbox.lv papildus informācijas iegūšanai.

Inese Svence

Elīna Ivanāne

Ineta Gerasimova

Parūpējies arī Tu par savas apkārtnes tīrību!

21.04.2021

21042021.jpgSkaisti ziedošas vizbulītes, putnu čalas un silta saule liecina, ka klāt ir pavasaris. Visa dzīva daba mostas, un arī mēs esam sarosījušies uz ikgadējo “Lielo talku”. Tīra un sakopta vide ir būtiska cilvēka veselībai un labklājībai.

Rūpējoties par apkārtējās vides tīrību un estētiskumu, Kokneses pamatskola – attīstības centra saime 2021. gadā 21. aprīlī čakli iesaistīsies skolas teritorijas sakopšanā. Skola – centrs aicina arī Kokneses novada iedzīvotājus parūpēties par vides tīrību un piedalīties savas tuvākās apkārtnes sakopšanā, tādejādi, piedaloties zibakcijā “Tīra vide mums apkārt”.

Talkas laikā ķer mirkli, uzņem oriģinālu bildi, un atsūti mums. Pēc nejaušības principa viens veiksmīgais saņems pārsteiguma balvu.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs aicina “Esi aktīvs! Piedalies Kokneses novada apkārtnes sakopšanā”.

Lasīt visu ziņu

Pavasari sagaidot

05.04.2021

 img_20210401_wa0065.jpg

Atkal jautrā, dzidrā mēlē

Visi strauti spēlēt spēlē;

Upes čalo skaļā čalā:

Ziema galā! Ziema galā!

/V. Plūdons/

 

2021. gada 1. aprīlī Kokneses pamatskola – attīstības centrs klasēs ielaida pavasari un radošas Lieldienu aktivitātes. Mūsu skola nav pārtraukusi klātienes mācības, un, ievērojot epidemioloģisko situāciju, esam priecīgi, ka klašu grupu ietvaros varējām gatavoties pavasara svētkiem. Šis ir arī metodiskās komisijas “Cilvēks un sabiedrība” mēnesis, un radošās darbnīcas bija pirmais pasākums, kuram sekos konkursi, izstādes un citas aktivitātes saistībā ar tēmu – profesijas un arodi.

Lasīt visu ziņu galerija (12)
PASĀKUMU KALENDĀRS
back to top